ODLUKA USTAVNOG SUDA CRNE GORE KOJOM SE UKIDAJU ODREDBE ČLANA 43. STAV 6. ZAKONA O IZBORU ODBORNIKA I POSLANIKA

(“SLUŽBENI LIST REPUBLIKE CRNE GORE”, BR. 4/98., 17/98., 14/00., 9/01., 41/02., 46/02., 48/06. I “SLUŽBENI LIST CRNE GORE”, BR. 46/11. I 14/14.) I ČLANA 5. STAV 1. ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA CRNE GORE (“SLUŽBENI LIST CRNE GORE”, BR 17/07.) I PRESTAJU DA VAŽE DANOM OBJAVLJIVANJA OVE ODLUKE (“Službeni list Crne

Više...

Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti izbornog zakonodavstva i to člana 43. Zakona o izboru odbornika i poslanika i člana 5. Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore

USTAVNI SUD CRNE GORE           P o d g o r i c a           Predmet: Inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti                         izbornog zakonodavstva i to člana 43. Zakona o izboru                         odbornika i poslanika i člana 5. Zakona o izboru                         Predsjednika Crne Gore           Pravni osnov:

Više...

Izvod iz zapisnika sa posljednje 46. sjednice održane u srijedu 08.04.2015. god. u Podgorici u prostorijama PRAVEDNE

IZVRŠNI ODBOR Prisutni: Kopredsjednici I.Vujošević i B.Lukovac, članovi Savjeta – D.Rašović i Z.Mišurović, predsjednik IO R.Bojović, članovi IO – S.Kavarić, D.Đurović, B.Baletić, J.Mirković, V.Mašanović,. M.Bešić i M.Radonjić.             Tok sjednice po usvojenom dnevnom redu: Održivost i perspektiva Kluba  Dogovoreno je da R.Bojović predloži model transformacije političkog kluba u alternativni oblik

Više...

Politički klub Pravedna Crna Gora RASPISUJE NAGRADNI KONKURS

Konkurs ima za cilj da podstakne kritičku, argumentovanu i inventivnu političku misao i javno angažovanje mladih generacija; Tema konkursa je savremeno crnogorsko političko društvo (stranke, vlada i političke ustanove, demokratski i izborni proces, politička javnost, odnos politike i ekonomije, odnos politike i morala, odnos politike i identiteta, pitanje  političke odgovornosti

Više...