Crnogorska institucionalna defektologija

»Fleksibilni indikatori institucionalnih profila«

Godina: 2013.

Institucija Aktivnost Položaj Kapacitet Misija Fobija
  Vlada     Mađioničarska     Kraljevski     Samodovoljan   Da nam je dobro     Međusobne strepnje
  Državna uprava     Malokrvna   Štitonoše     Manekenski   U potrazi za izgubljenim vremenom       Strah od reformi
  Lokalne uprave     Jalova   Parazitski   Pod lupom   Koja misija   Strah od razvoja  
  Univerziteti     Razarajuća       Komercijalan   Statistički   Štancovanje     Strah od Autonomije
  CANU     Sinekuristička   Diskutabilan   Ima po neko   Zakulisna   Strah od budžetske godine  
  Srpska pravoslavna crkva       Građevinska       Samo takav       Eksport-import     Bog voli Srbe   Strah od vladavine zakona
  Crnogorska pravoslavna crkva       Romantičarska     Potisnut     Olovan     Isposnička   Strah od napuštenosti  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *