Izvod iz zapisnika sa posljednje 46. sjednice održane u srijedu 08.04.2015. god. u Podgorici u prostorijama PRAVEDNE

IZVRŠNI ODBOR

  • Prisutni: Kopredsjednici I.Vujošević i B.Lukovac, članovi Savjeta – D.Rašović i Z.Mišurović, predsjednik IO R.Bojović, članovi IO – S.Kavarić, D.Đurović, B.Baletić, J.Mirković, V.Mašanović,. M.Bešić i M.Radonjić.

            Tok sjednice po usvojenom dnevnom redu:

  • Održivost i perspektiva Kluba 
  • Dogovoreno je da R.Bojović predloži model transformacije političkog kluba u alternativni oblik društvenog i intelektualnog angažovanja. Podržana je ideja da Pravedna opstane kao društveno i intelektualno organizovana grupa građana čiju bi okosnicu činili najmlađi članovi Kluba ali bez fokusa na dnevno-politička pitanja i izborni proces. Takođe, konstatovano je da ne postoje finansijski uslovi za aktuelnu održivost Kluba, uključujući i materijalno servisiranje kancelarije i logistike Kluba.  
  • Model transformacije političkog klub »Pravedna Crna Gora«
  • Preoblikovanje političkog kluba u neformalnu grupu društveno angažovanih građana koji bi djelovali sa pozicije intelektualnog, stručnog i publicističkog mišljenja i nužne kritičke analize i preispitivanja stvarnosti. Grupa bi djelovala preko društvenih mreža (Facebook, Twitter), preko web-site, putem javnih reagovanja i na sve druge medijski i aktivistički pogodne načine. Grupa bi bila fokusirana na pitanja iz različitih oblasti (kultura, obrazovanje, filozofija, politika, pravo, ekonomija, istorija, prirodne nauke itd.), kao i na razvoj kritičke i futurističke misli u Crnoj Gori, uključujući i teme koje se tiču međunarodne integracije crnogorskog političkog i kulturnog prostora. Grupa bi bila fokusirana na okupljanje i aktivno djelovanje mlađih generacija, uz podršku zrelijih i starijih generacija. Grupa se ne bi bavila dnevnom politikom i izbornim političkim procesima, ali bi u svom fokusu imala i političku fenomenologiju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *