Organi

Organi Fondacije:

1) Direktor fondacije:

  • Vuk Mašanović

2) Upravni odbor Fondacije:

  • Zoran Mišurović, predsjednik UO
  • Branko Baletić, član UO
  • Rade Bojović, član UO