Osnivači

Politički klub

 

 

 

 

Konstitutivna sjednica, 21. maj 2012. god.

 

 

I Osnivački govori

 

(1) prof. dr Ilija Vujošević

 

Poštovani osnivači, gosti i predstavnici medija,

Konstituisanjem ovog suverenističkog opozicionog kluba crnogorskim građanima na najbolji način čestitamo Dan nezavisnosti. Makar onim građanima koji su sanjali nezavisnu, ali i demokratsku i pravednu Crnu Goru. 

Na današnji dan prije šest godina povratili smo nadu da će obnovom nezavisnosti Crna Gora iskoristiti šansu da se presijeku brojni Gordijevi čvorovi iz bliže i dalje prošlosti. Mnogi su naivno vjerovali da će stara politička elita, u novim okolnostima, uspješnije voditi proces ukupnog preporoda jednog tranzicijom i ratom iscrpljenog društva.

Nažalost, sada možemo reći da su se oni pokazali nedoraslim tog istorijskog zadatka. Osim na spoljnopolitičkom planu, u svim drugim oblastima nastavili su da se, kako bi rekao Tven, kreću poput raka – samo unazad i u stranu. Razarajućom partitokratijom, nepotizmom i korupcijom, pljačkom i rasprodajom svega što su prethodne generacije mukotrpno stvarale, dovedena je u pitanje održivost naše zemlje. Umjesto detaljne elaboracije u ovom kontekstu se može citirati kratak, ali do bola precizan stav hrvatskog i svjetskog humaniste i filozofa Ivana Supeka koji je za hrvatske (i ne samo hrvatske) prilike 2002. izjavio: “Hrvatska lokomotiva bez mudrosti i elana, ložena najviše partijskim i osobnim interesima, odvući će zemlju u neokolonijalnu potčinjenost multinacionalnim kompanijama i velesilama. Umjesto što rasprodajemo svoje obiteljsko srebro i postajemo prokuristi stranih firma, konobari, sobarice, kuhari, kurve i emigranti u svojoj domovini, spasiti se možemo jedino razvojem industrije, poljoprivrede i obrta s osloncem na znanost i cijelu kulturu.” Vjerujem da vam ovo zvuči poznato, a i naša Deklaracija nizom iskaza o tome uvjerljivo svjedoči. Samo 650 000 stanovnika na oko 14 000 km2 bogomdanog prostora može i mora imati daleko bolji život i srećniju budućnost. No zato je bila potrebna vizija i zaokret u svijesti da je politika djelatnost od javnog, a ne od ličnog  interesa. Pogotovo što je svijet u cjelini izložen ubrzanim, dubokim i složenim promjenama u kojima opstaju oni koji imaju znanje i odlučnost da to znanje iskoriste. Stajanje u mjestu je poput bicikla koje se nakon zaustavljanja nakreće na jednu ili drugu stranu. Sadašnja crnogorska elita nema uvjerljivu viziju razvoja i politička scena sa istim glumcima manje-više decenijama djeluje statično, kao zaleđena slika na TV ekranu. Birači im, što iz straha, što zbog nemanja alternative, stalno daju izborni legitimitet. Iza toga slijedi koaliciona „feudalna” podjela resora i partijskih sinekura. Problem je daleko ozbiljniji ako znamo da su, ne samo birače, nego i sebe uvjerili da su jedino oni kompetentni i nezamjenjljivi.

Da li imamo moralnog prava da, poput svetih istočnjačkih majmuna, na sve to mirno gledamo i nemušto ćutimo. Mi mislimo ne! I to su razlozi iz preambule Deklaracije koji nas motivišu da se politički borimo za vrijednosti u koje vjerujemo. Najkraće, naš cilj je odgovorna, demokratska i efikasna država i bogato društvo. Dostizanje tog cilja pretpostavlja demontiranje partijske države kao patološke posledice neuspjele tranzicije tokom koje su suštinski izostali vladavina zakona i demokratizacija, čime nas i zvaničnici Evrope i NATO-a uporno uslovljavaju. Gospodo, vi raspolažete tekstom Deklaracije koji sadrži brižljivo i precizno iskazane  političke stavove i poruke. Stoga bi njena interpretacija s moje strane bila sasvim neumjesna. U nastavku ću nešto reći o osnovnim načelima na kojima je ova politička platforma utemeljena. Zašto „Pravedna Crna Gora“ i koji koncept pravednosti zastupamo? Dakle, naše temeljne vrijednosti su pravednost, sloboda, solidarnost i socijalna sigurnost. To su one vrijednosti koje su snažno ukorijenjene u crnogorskoj svijesti i tradiciji. Pravednost, kao najplemenitiji moralni pojam, je prva ključna riječ u imenu ovog političkog kluba. Ta znakovita riječ, tik uz ime naše domovine nas izuzetno obavezuje.

Još je antički svijet prepoznao četiri temeljne vrline: (1) razboritost, (2) pravednost, (3) hrabrost i (4) umjerenost. Aristotel je pravednost smatrao najvišom „savršenom vrlinom“. On tvrdi da jedino u zajednici uređenoj po pravednosti i zakonima ljudsko biće može da razvije svoje prirodne potencijale, koje naziva razumom i vrlinom. Ukoliko se ne ostvare takvi društveni preduslovi, Aristotel kaže: „čovjek postaje najizopačenije i najdivljije biće i najgore od svih u zadovoljavanju polnog nagona i gladi“.  Često se pravednost definiše kao idealno, moralno ispravno stanje stvari i ličnosti. Društvena pravda, prisutna u političkoj filozofiji Novog vijeka, predstavlja vrijednosno načelo raspodjele koje određuje koliko dobara i koliko tereta (odn. prava i obaveza) treba dati subjektima društvenih odnosa. S obzirom na to da raspodjelu, preko zakona vrši država, evidentno je da između pravde i prava postoji neraskidiva veza, te da je država direktno odgovorna za izgradnju pravednog društva. Ta prirodna veza između društvene pravde i države inspirisala nas je da ovaj politički klub imenujemo »Pravedna Crna Gora«. Problem društvene pravde svodi se na pitanje da li postoje izvjesna svojstva nekih društvenih načela i institucija za koje bi se s dobrim razlogom moglo reći da su pravedni. Svako od uticajnijih učenja  i ideologija (konzervativna, socijalistička, socijaldemokratska i liberalna) ima posebno gledanje na ovaj problem. Za naše (ne)prilike od ponajvećeg interesa su posljednja dva koncepta društvene pravde jer je na sceni deklarativno socijaldemokratski, a faktički neoliberalni koncept. Prema socijaldemokratskom – svaki pojedinac, pod uslovima pravične jednakosti prilika, treba da ima jednako pravo na što je moguće obuhvatniji sistem jednakih sloboda koji je saglasan sa sistemom sloboda drugih. Ovaj koncept ima niz preduslova od kojih je dosta osjetljiv preduslov neophhodnog državnog intervencionizma u preraspodjeli dobara.

Prema konceptu liberalne društvene pravde nijedan pojedinac, grupa ili klasa nemaju pravo da nad društvom oktroišu neku određenu raspodjelu, bilo egalitarnu ili neku drugu. Po tom konceptu jedini način na koji društvo smije da se oblikuje je djelovanje „spontanog poretka“. Međutim, praksa ovog koncepta u neoliberalnoj formi škole Miltona Fridmana i sljedbenika je u prethodnoj deceniji izazvala ozbiljne ekonomske, socijalne i moralne krize, uključujući i crnogorsku. Empirijsko iskustvo uspješnih, bogatih  društava, posebno evropskih, sugeriše neki savršeniji hibridni balans socijaldemokratske i liberalne pravde. Takav balans društvene pravde, blizak tradiciji nordijskih država, je poželjni limes koji promoviše naša Deklaracija. Pravednost je, dakle, objektivna ravnoteža prava i odgovornosti, rada i nagrade, zasluga ljudi i njihovog javnog priznanja. Na drugoj strani, to je sigurnost da će onaj ko učini kriminal biti na osnovu pravednog suđenja kažnjen, a ne aboliran partijskom zaštitom, ili otkupom indulgencija kao prije 500 godina u doba pape Lava X. Prema Ustavu Crna Gora je i socijalna država. No, desetine hiljada crnogorskih građana su u zoni siromaštva i socijalne otuđenosti. Oni ne žive već samo preživljavaju. Mi odbacujemo arogantne sudove neoliberalne škole o stotinama hiljada ljudi koji se nijesu uspjeli snaći u uslovima predatorske, špekulantske ekonomije. Tržište rada je nestabilno i radni odnosi vrlo neizvjesni. Da paradoks bude veći, obije partije vladajuće koalicije su formalno članice Socijalističke internacionale koja odbacuje političku doktrinu i praksu ovakvog tipa divljeg kapitalizma. U tom smislu zahtijevamo da se radno i socijalno zakonodavstvo i realna praksa usklade sa Evropskom socijalnom poveljom iz 1996. Najzad, prenebregavanje socijalne pravde razara naše fundamentalne vrijednosti i, prije svega, naš patriotizam. Savremena društva homogenizuje visok stepen solidarnosti. Solidarnost je bila visoko na ljestvici vrijednosti pozitivne tradicije crnogorskog društva. Dobar primjer za to je Ceklinski ugovor iz 1735. kada su Ceklinjani u doba vladike Save kod žabljačkih begova kupili ribolove na Skadarskom jezeru i zaključili međusobni ugovor u pet tačaka. Prva tačka ugovora je glasila: „ Da u ribolovima ima svaki ceklinski dom jednaka prava kako vojvoda i vojnik, tako i samohrana sirota.“ Zbog toga je taj ugovor punih 212 godina izdržao sve promjene u političkom, ekonomskom i pravnom sistemu Crne Gore. Pravednost je neodvojiva od slobode. »…Oduzeti svaku slobodu svojoj volji, znači oduzeti moralnost svojim djelima«, govorio je Ruso. Sloboda širi mogućnosti individualnog samoodređenja čovjeka. Za nas je potpuno neprihvatljiv bilo koji oblik diskriminacije, a šovinizam, klerikalizam i velikodržavne ideje moraju biti društveno razobličeni i politički marginalizovani. Ne bez razloga, na samom početku ovog dokumenta ističemo da su osporavanje i negacija crnogorskog istorijskog, nacionalnog, kulturnog  i duhovnog identiteta za nas neprihvatljivi i ne mogu biti predmet političke trgovine. Dvodecenijska kohabitacija sa SPC, njenom duhovnom i političkom invazijom i učinjenim devastacijama je ispod dostojanstva suverene i sekularne države. U tom smislu bi savjetovali premijeru da dokaže svoj talenat na spašavanju crnogorske ekonomije, a ne da svoj pjesnički talenat, muzički i likovni ukus demonstrira u prepravljanju himne i zastave. Krajnje je vrijeme da Crna Gora vrati istorijska prava CPC. Dakle, mi ovom Deklaracijom nudimo platformu moralne, ekonomske i socijalne obnove Crne Gore. U Crnoj Gori je uvijek bilo i onih malobrojnih koji su vjerovali u mudrost Isaka Lurije, proistekle iz vjekova ljudske samoanalize, da se izgubljeni svijet pravednosti i čistote obnavlja tako što svaki čovjek pojedinačno svojim jakim moralnim stavom daje važan i nezamjenjljiv prilog toj obnovi. Što je svijet gori, truliji i zapušteniji, govorio je Lurija, vjera u njegovo obnavljanje mora biti jača i istrajnija. Neka bude vječna i pravedna Crna Gora!

 

                           

 

 

(2) Branko Lukovac

 

Obnovom nezavisnosti   na danasnji dan 2006,  nasi su gradjani  ocekivali  da ce vlast  ukloniti   najveci dio taloga sto je   ruinirao, deformisao i  kompromitovao Crnu Goru prethodnih 17 godina.  Ni  6 godina nakon te istorijske odluke, nasa drzava nije izasla iz teskih problema u koje ih je uvela politika  sto se nametnula na talasu  tzv. AB revolucije. Da pomenem one najteze: 1. Izostalo je suocavanje sa istinom: sa pogubnom politikom radi koje su vodjeni ratovi,  tesko ukaljana nasa istorija,  vrijednosti posleratnog razvoja, za vise decenija unazadjen ukupan razvoj Crne Gore. Izostala je  spremnost da se preuzme politicka odgovornost i obezbijedi posten  istrazni I sudski postupak prema svim odgovornim za pocinjene zlocine; 2. Nastavljene su podjele, od dubokih socijalnih I klasnih, kao rezultat  sprege vlasti  sa  uskim krugom miljenika rezima,  prelivanja drustvene imovine odabranim dobitnicima tranzicije;  legalizovanja sverca;  enornmih privilegija I sinekura  elita na vlasti, uz masovni I neskriveni nepotizam. Posledice su:    devastacija privrede;  pauperizacija  vecine gradjana;  siromasenje  posebno sjevernih podrucja; te diobe Crne Gore po politicko-partijskim,  etnickim, nacionalnim, vjerskim I  mnogim drugim savovima; 3. Pristizu racuni zbog neuspjesnih  I sumnjivih privatizacija, koje su zadale tezak udarac  razvoju  drzave  I drustva, proizvodnji, zaposlenosti, socijalnoj sigurnosti I sveukupnim odnosima u Crnoj Gori, uz  nesnosljivi teret za gradjane zbog  prezaduzenosti i otsustva sigurnih  perspektiva za popravljanje zivotnog standarda;  4. Evidentna je nespremnost ili nemoc  da se ucini sustinski napredak u demokratizaciji drustva I odnosa, jacanju pravne drzave, suzbijanju kriminala I korupcije, te postovanju prava I jednakosti;

Uprkos mnogim nepovoljnim kretanjima,   gradjani gotovo da nemaju alternativu ako zele vlast  posvecenu  dobrobiti Crne Gore, vec  da povjerenje I nadalje daju onima koji  sebi (I jedino sebi) pripisuju zasluge za nezavisnost Crne Gore, zastraseni da bi opozicija kakvu poznaju, mogla dovesti u pitanje samostalnu drzavu I vratiti tocak istorije nazad.

Upravo zbog tih razloga je i  jedan broj onih koji su u dugom periodu, iskreno   bili predani  obnovi  nezavisnosti Crne Gore,  inicirao osnivanje ovog otvorenog politickog kluba. Zelja je da se tim putem, vremenom,  okupe ljudi koji su, bez vlastoljublja I sebicnih  interesa, istinski posveceni  dobru Crne Gore, kako bi se narednih mjeseci I godina, otvorila drugacija, bolja perspektiva, ponudila alternativa postojecim politickim elitama I njihovom ucinku.

 

U nasem djelovanju  zalagacemo se  za temeljne promjene sadasnjeg sistema I odnosa koji pocivaju na partitokratskom uredjenju drzave I drustva, gdje su vlast, kapital  I moc koncentrisani  u uskom krugu privilegovanih, dok  ogromna vecina nema realnih mogucnosti uticaja  pa  trpi posljedice tako ubrzanog raslojavanja drustva.

Uvjereni smo da bi svi drzavni, politicki i drustveni cinioci   trebalo da se  posvete strpljivom trazenju najboljih rjesenja za  prevladavanje   dubokih podjela  jer one truju medjusobne odnose, trose dragocjenu energiju, snage i sredstva  neophodna  za i svekoliki  razvoja Crne Gore. Negativnu i opasnu spiralu sveopstih polarizacija treba  prekinuti i krenuti putem nalazenja rjesenja koja ce voditi premoscavanju razlika i gradnji  drustva sa  vecim stepenom medjusobnog povjerenja i saradnje. 

Mi, takodje, namjeravamo da posvetimo veliku  paznju trazenju puteva za prevazilazenje  socijalnih, ekonomskih, regionalnih, nacionalnih, vjerskih i dr. podjela   koje tesko opterecuju gotovo sve djelove drustva   i odnosa u Crnoj Gori.  Takav svoj angazman  vidimo u:  afirmisanju postenog rada, znanja, sposobnosti, rezultata; vecoj brizi za nerazvijene;  podrsci programima zaposljavanja;  iskorjenjivanju siromastva; iniciranju dijaloga medju zajednicama i kulturama u cilju eliminisanja svakog oblika diskriminacije; doslednom angazmanu u ravnopravnom tretmanu svih naroda, zajednica, kultura, konfesija. 

Nastojacemo da, u svom djelovanju, doprinosimo afirmaciji kulture dijaloga na javnoj sceni i  tolerantnosti prema drugacijim misljenjima i stavovima. Vjerujemo da se suocavanje sa drugacijim  uvjerenjima  i stavovima, sa  politikom i postupcima vlasti ili sa politickim neistomisljenicima, mogu i moraju ciniti argumentima, kao i kroz djelovanje institucija sistema, ali bez vrijedjanja, etiketiranja ili diskreditovanja. Razliciti polozaji, politicki stavovi i opredeljenja, cesto su objektivno uslovljeni i neizbjezni.  O njima se mora voditi tolerantan dijalog, uz medjusobno uvazavanje, cijeniti da li je moguc kompromis, bez stete po najvaznije ciljeve,  nacela i vrijednosti drustva i drzave te, gdje god je to moguce, traziti rjesenja koja su opste ili sire prihvatljiva.

 

Tokom dvije zadnje decenije najveci dio privrede stvarane  u prethodnom periodu   je, u najvecem dijelu, unisten ili je pred kolapsom: to se desilo sa proizvodnjom i preradom aluminijuma i celika; sa industrijom aparata za domacinstvo i gradjevinskih masina; sa drvnom i tekstilnom  kao i  industrijom koze i obuce; duvanskom  industrijom papira; sa  dijelom turizma;  sa pomorskim saobracajem …. Dobar dio visoko profitabilnih kompanija, kao i vrijedne drustvene imovine  prenijet  je  u privatne ruke pod veoma nepovoljnim uslovima, bez  ispunjavanja  obecanih  znacajnijih investicionih ulaganja i programa dodatnog zaposljavanja. Bez snazne proizvodnje i usluga koji  bi bili oslonac razvoja i deviznog priliva, Crna Gora je vec sada prezaduzena drzava koja ovoj i buducim generacijama ostavlja veoma tezak teret otplate dugova.  Taj trend se mora  zaustaviti  i otpoceti  sa gradnjom  nove  privredne strukture  i razvoja  koji valorizuje komparativne prednosti Crne Gore, uz odrzivo koriscenje resursa , te  okretanje “zelenoj ekonomiji”. Treba teziti  policentricnom modelu  razvoja  koji bi, mnogo  vise, bio okrenut nerazvijenim podrucjima, visoko potsticajan  za male i srednje investitore i otvaranje novih poslova.  Umjesto neogranicenog ulaganja u tesku industriju – treba se okrenuti  naucno-istrazivackim  razvojnim projektima, zanatskoj i usluznoj privredi, odrzivom turizmu  koji integrise primorski i planinski dio, pomorskom saobracaju, savremenoj i ekoloskoj agro-industriji, aktiviranju hidro-energetskih kao i potencijala proizvodnje alternativne, obnovljive, ciste energije (sunce, vjetar, bio-masa, geotermalna), uz zastitu najvrednijih ekosistema. Treba znacajnije smanjiti javnu potrosnju; potsticati domace javno-privatno partnerstvo; stimulisati preduzetnicko povezivanje nasih iseljenika sa  poslovnom zajednicom i naucno-razvojnim centrima. Mora se obnoviti  i ocuvati drzavno vlasnistvo nad javnim dobrima i prirodnim monopolima.

 

Politika dobrosusjedstva i najtjesnje susjedne  i  regionalne saradnje  najveci  je prioritet Crne Gore pri cemu, uz sve bogatiju, sadrzajnu dvostranu i visestranu, uzajamno korisnu saradnju sa susjedima, nasa drzava  treba da bude angazovana i inicijativna u rjesavanju preostalih problema u regionu. A to znaci aktivno zalaganje za jacanje funkcionalnosti i cjelovite BiH, uz ubrzan proces njene integracije u sire okvire;  potsticanje dijaloga u cilju konsolidacije prilika i uredjivanja odnosa Srbije i Kosova, kao i podrska procesima mira, stabilnosti i bezbjednosti u citavom regionu. Zalazemo se za ubrzanje reformi, kroz unapredjenu regulativu i njenu brzu i doslednu primjenu u praksi, sa ciljem osvajanja vrijednosti i  integrisanja u sire regionalne, evropske i evro-atlanske  okvire. To, kao i razvijena, uzajamno korisna saradnja sa drugim za nas vaznim partnerima,  zahtijeva mnogo bolje organizovanu, kadrovski osposobljenu i dobro vodjenu sluzbu spoljnih poslova, druge institucije pripremljene  za ukljucivanje u tokove medjunarodnih odnosa i saradnje;  organizovana, i osposobljena i opremljena diplomatsko-konzularna i druga predstavnistva, sa vise profesionalizma u radu; te sa  vecom selektivosti i racionalnijem koriscenjem resursa u cjelini medjunarodne saradnje.  

 

(3) Rade Bojović

 

Cijenjeni gosti,

Predstavnici medijskih kuća,

Poštovani osnivači,

Danas smo ovdje jer volimo Crnu Goru, jer nemamo rezervnu državu niti želimo trgovati njenim identitetom, jer nećemo da živimo u nepravednoj i osiromašenoj zajednici, jer ne želimo biti politički kalkulanti i socijalni egoisti, jer vjerujemo u futurističku politiku zasnovanu na načelima i vrijednostima, jer hoćemo da živimo u boljem i poštenijem društvu. Vi znate da je naša istorija puna slave i patnje, nastajanja i nestajanja, solidarnosti i podjela, državotvornosti i potlačenosti, ali nije više riječ o prošlosti, radi se o budućnosti Crne Gore. Mi ne možemo biti ravnodušni prema stanju u kojem se nalazi naša država, prema zbivanjima u našem susjedstvu, prema dubokoj evropskoj krizi, prema sudbini naših građana i generacija koje dolaze. Mi ne smijemo dopustiti da nam se ukrade budućnost, kao što su nam velikosrpska ideologija i domaći kolaboranti ne tako davno prvo ugrozili opstanak, a zatim i razvoj i prosperitet. Na sreću, danas imamo državu, pa samim tim imamo i politički okvir koji nam omogućava da upravljamo vlastitom sudbinom. Pritom, važno je shvatiti da država i vlast nijesu isto. Država se čuva i traje, a vlasti dolaze i odlaze. I nijedna vlast nema pravo da od države pravi svoj posjed, niti da državne resurse zloupotrebljava u stranačke i lične svrhe. Ali, današnja vlast upravo to čini.

 

Savremena Crna Gora je društvo okamenjeno u partitokratiji koja je nadmašila nekadašnji jednopartizam. Vladajuća koalicija čiji je temelj monopolska i konvertitska DPS, ogrezla je u komoditetu nesmjenjivosti, koruptivnosti i neodgovornosti, pokazavši da je  obnova države bila njen krajnji politički domet. Za sve nakon toga, vlast nije bila u stanju da ponudi valjana, poštena i održiva rješenja. Njena politika je postala lična politika, njeni interesi su samo partijski interesi, njen proizvod je nepravedno društvo i neodrživ sistem, njene vođe su merkantilne, umišljene i vlastohlepne, njena demokratija liči istočnim  sistemima. Ključni lider je u sjenci i drži ključeve partijske vlasti, znajući da su svi drugi izvedeni i oktroisani. Međutim, stvoren je sistem koji guši državu i društvo i postaje jasno da g.din Đukanović  danas lično simboliše kraj jedne kontroverzne i dekadentne političke ere. Samim tim,  ostaje još samo jedno krupno pitanje – koliko će taj kraj trajati i kako će dvodecenijska vladavina okončati? Vjerujem, duže nego što to žele predstavnici zaludne opozicije, ali i kraće nego što to samodovoljna vlast misli. Pritom, opozicija je najbolji garant opstanka vladajuće koalicije. Jer, mi imamo opoziciju kakvu nema niko u Evropi. Imamo opoziciju koja luta u maglama devedesetih i dalje tražeći pokrovitelja sa strane, imamo opoziciju koja misli da će vikom i bukom smijeniti vlast, imamo opoziciju koja ne želi da vidi najgore političke ideje u svom dvorištu, imamo opoziciju koja bježi od identiteta zajedničkih predaka ne bi li prigrlila potuđenu heraldiku, imamo opoziciju koja je dio crnogorskog tla ali neće da isti jezik zove crnogorskim imenom, imamo opoziciju koja nikada nije bila autonomna i modernizatorska. U najkraćem, Crna Gora nema državotvornu, reformsku i kredibilnu opoziciju. Dugo traje ta agonija, i to sve od nestanka suverenističke, antiratne i demokratske opozicione politike koju su oličavali postjugoslovenski reformisti, LSCG i nekadašnja SDPCG. Zato Crna Gora vapi za novim političkim odgovorom, za futurističkim i vizionarskim rješenjima, za opozicijom koja će biti dostojna njene budućnosti. Crnoj Gori je potrebna alternativa koja će nastaviti tamo gdje je krenula  pravedna  i patriotska manjina prije dvije decenije. Crnoj Gori je potrebna sveobuhvatna sistemska reforma koja će je iz temelja promijeniti, i koja ne može biti ni brza, ni laka, niti oslonjena na domaće lakoumnike, parazite i  pohlepnike. Buduću Crnu Goru treba da vode najbolji i najpošteniji među nama, ona treba da je oslonjena na svojim najvitalnijim poslodavcima i radnicima, dok nataloženi sinekuristički i kriminalizovani sloj mora biti odstranjen iz državne i lokalne vlasti. Zbog toga, ne smijemo sebi dopustiti da našu sudbinu određuju političari koji nezasite lične i stranačke interese kriju iza crnogorskog ili tuđeg barjaka, niti želimo da naši građani budu najamnici tranzicionih kapitalista, kriminalaca i špekulanata iza kojih stoji nezakoniti i klijentelistički kapital.     

Poštovani osnivači,

Danas smo se okupili samo sa jednom željom – da Crnoj Gori ponudimo političku i društvenu alternativu i vjeru u snagu ideja koje nijesu zasnovane na političkoj kalkulaciji i srebroljublju. Mi vjerujemo da su našoj domovini potrebne brojne inovacije, dugoročan i naporan rad da bi nam bilo bolje. Mi ne vjerujemo u brze promjene u društvu čije su se vrijednosti srozale i čije institucije su više fasadne nego što su korisne. Mi znamo da smo manjina, ali isto tako znamo da s manjinom sve počinje. Zato smo se odlučili da formiramo različit socio-politički projekat, jer mi nijesmo stranka i ne želimo to biti u uslovima izobličene crnogorske demokratije. Zato ćemo ići sami i nećemo da gradimo savezništva sa sadašnjom političkom klasom. Opredijelili smo se za osnivanje neformalnog, otvorenog, opozicionog i demokratskog političkog kluba pod nazivom vrline koja nedostaje savremenom crnogorskom društvu. Suština našeg javnog djelovanja biće u  dugoročnoj promociji sistemskih ideja, mišljenja i programa za koje vjerujemo da su u interesu naše budućnosti. Mi smatramo da politika bez vizije, principa i vrijednosti nije politika, već piljarenje i sinekurisanje u ličnom i stranačkom interesu. Mi ćemo svakako u formi građanske liste samostalno učestvovati na izborima, ali isključivo ako procijenimo da to ima smisla i prihvatljivu podršku javnosti. U tom cilju, naši pogledi su jasno istaknuti u našoj deklaraciji i principima djelovanja i ja o njima neću govoriti. Ali, naglasiću četiri stvari: a) odbacujemo demagogiju i populizam i govorićemo ono što mislimo da je najbolje za Crnu Goru – sviđalo se to kome ili ne; b) okupljaćemo one koji su dokazani u struci i poslovima kojima se bave kao i darovite i vrijedne mlade ljude; c) javno ćemo podržati svačiju ideju ako mislimo da je dobra za naše društvo, pri čemu ćemo promovisati značaj vaspitane političke retorike nasuprot prostačkoj  stranačkoj praksi; d) učinićemo sve što je u našoj moći da srednjoj i mlađoj generaciji ponudimo alternativu na koju se može osloniti. Istovremeno, naši ljudi   moraće da shvate da se za pristojniji život treba izboriti i da nam niko neće na tacni donijeti prosperitetnije društvo i napredniju državu. Konačno, svaki Crnogorac i svaki naš građanin koji bude htio da nas podrži, biće suočen sa samo jednim pitanjem, da li si spreman – da potrošiš svoje vrijeme, da podijeliš svoje znanje, da daš svoje pare, da istraješ u podršci idejama koje će naše živote učiniti ljepšim i boljim – da bi naša domovina bila pravednija, humanija i bogatija – i da to bude tvoja jedina nagrada.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politički klub

 

 

 

 

 

 

I Osnivači kluba (21. maj 2012. god.):

 

(1) Ilija Vujoševićuniverzitetski profesor, (2) Branko Lukovaceks-ambasador, (3) Rade Bojovićdipl.pravnik, (4) Zoran Mišurovićdipl.inžinjer, (5) Drago Rašovićdipl.pravnik, (6) Branko Baletićfilmski reditelj, (7) Šerbo Rastoderuniverzitetski profesor, (8) Sreten Asanovićknjiževnik, (9) Vukić Pulevićuniverzitetski profesor, (10) Veselin Ivanovićuniverzitetski profesor, (11) Dušan Petranovićdr tehničkih nauka, (12) Jovan Mirkovićuniverzitetski profesor, (13) Senad Gačevićuniverzitetski profesor, (14) Gojko Kastratovićreditelj, (15) Danilo Đurovićuniverzitetski profesor,  (16) Mila Kasalicadipl.ekonomista, (17) Nada Bukilićdramaturg, (18) Krsto Pavićevićdr matematike, (19) Nebojša Nikčevićpjesnik i šahovski velemajstor, (20) Stevo Vučinićdipl.pravnik, (21) Danilo Lakićdipl.ekonomista, (22) Mihailo Radojičićnovinar, (23) Iva Vukotićdipl. inžinjer, (24) Ivan Kučdipl.inžinjer, (25) Alenka Mugoša – mr matematike, (26) Dubravka BarovićDžankićljekar specijalista, (27) Milutin Radonjićdipl.biolog, (23) Boris Marinović advokat, (24) Čedomir Kapisodapreduzetnik, (28) Ljubo Jovovićelektroničar, (29) Milenko Rajkovićdipl.inžinjer, (30) Ivan Mališićdipl.ekonomista, (31) Savić Jovanovićnovinar, (32) Branko Rašovićzaslužni sportista, (33) Nikola Vukanović istoričar,  (34) Veselin Filipovićdipl.inžinjer,  (35) Milutin Rašovićdipl. inžinjer, (36) Darko Perovićdipl.pravnik, (37) Vojislav Rašovićdipl.inžinjer, (38) Dragan Žarkovićgrađevinski inžinjer, (39) Sreten Gvozdenovićpreduzetnik, (40) Marko Vučinićekonomista, (41) Ivan Bojanovićelektro-inžinjer, (42) Srđa Pavićevićdipl. ekonomista, (43) Ivana Grdinićprof. engleskog jezika, (44) Jelena Milić – dipl.ekonomista, (45) Dragan Perovićpravnik, (46) Miško Jovovićelektrotehničar.

 

II Rukovodstvo kluba (21. maj 2012. god.):

  • Kopredsjednici Savjeta kluba: prof.dr Ilija Vujošević i Branko Lukovac
  • Predsjednik Izvršnog odbora kluba: Rade Bojović
  • Članovi Izvršnog odbora kluba: Branko Baletić, Nada Bukilić, Jovan Mirković, Nebojša Nikčević, Krsto Pavićević, Danilo Lakić, Stevo Vučinić.

 

 

 

 

 

 

 

 

Politički klub

 

 

 

 

 

Sastav organa Kluba – Oktobar 2014. god.

 

Rb. Ime i prezime Prebivalište Zanimanje
I SAVJET    
 

1

 

Ilija Vujošević

Koordinator

 

Podgorica

 

Univerzitetski profesor ETF emeritus

 

2

 

Branko Lukovac

Koordinator

 

Podgorica

Ambasador u penziji
 

3

 

Zoran Mišurović

 

Podgorica

 

Dipl. inženjer

 

4

 

Drago Rašović

 

Podgorica

 

Dipl. pravnik

 

5

 

Šerbo Rastoder

 

Bar

 

Univerzitetski profesor – Akademik

 

6

 

Senad Gačević

 

Podgorica

 

Univerzitetski profesor muzike

 

7

 

Veselin Ivanović

 

Podgorica

 

Univerzitetski profesor – ETF

 

8

 

Dušan Petranović

 

USA

Doktor

tehničkih nauka

 

9

 

Mihailo Radojičić

 

Podgorica

 

Dipl.filolog – Novinar

 

10

 

Iva Vukotić

 

Podgorica

 

Dipl.inženjer

 

11

 

Ivan Kuč

 

Podgorica

 

Dipl.inženjer

 

12

 

Alenka Mugoša

 

Podgorica

 

Mr matematike

 

13

 

Dubravka Barović Džankić

 

Podgorica

 

Ljekar-internista

 

14

 

Boris Marinović

 

Podgorica

 

Advokat

 

15

 

Čedomir Kapisoda

 

Cetinje

 

Preduzetnik

 

16

 

Sreten Asanović

 

Podgorica

Akademik

Književnik

 

17

 

Ljubo Jovović

 

Podgorica

 

Elektronicar

 

18

 

Milenko Rajković

 

Podgorica

 

Dipl. inženjer

 

19

 

Ivan Mališić

 

Podgorica

 

Dipl.ekonomista

 

 

20

 

Savić Jovanović

 

Podgorica

 

Novinar

 

21

 

Branko Rašović

 

Beograd

 

Sportista

 

22

 

Nikola Vukanović

 

Podgorica

 

Mr Istorije

 

23

 

Veselin Filipović

 

Podgorica

 

Dipl.inženjer

 

24

 

Vukić Pulević

 

Podgorica

Univerzitetski profesor – Akademik
 

25

 

Milutin Rašović

 

Podgorica

 

Dipl.inženjer

 

26

 

Vojislav Rašović

 

Podgorica

 

Dipl.inženjer

 

27

 

Tijana Lopičić

 

Podgorica

 

Studentkinja Ekonomskog fakulteta

 

28

 

Darko Perović

 

Budva

 

Dipl.pravnik

 

29

 

Gojko Kastratović

 

Podgorica

 

Filmski reditelj

 

30

 

Dragan Žarković

 

Podgorica

 

Građevinski inžinjer

 

31

 

Sreten Gvozdenović

 

Budva

 

Preduzetnik

 

32

 

Marko Vučinić

 

Podgorica

 

Ekonomski tehničar

 

33

 

Ivan Bojanović

 

Podgorica

 

Elektro inžinjer

 

34

 

Srđa Pavićević

 

Podgorica

 

Dipl. ekonomista

 

35

 

 

Ivana Grdinić

 

Podgorica

 

Profesorica engleskog jezika

 

36

 

Jelena Milić

 

Podgorica

 

Dipl. ekonomista

 

37

 

Danilo Đurović

 

Kotor

 

Univerzitetski profesor – iur.

 

38

 

 

Dragan Perović

 

Podgorica

 

Pravnik

 

 

39

 

Marina Vujović

 

Podgorica

 

Prof. italijanskog jezika

II IZVRŠNI ODBOR    
 

1

Rade Bojović

Predsjednik IO

 

Podgorica

 

Dipl.pravnik

 

2

 

Branko Baletić

 

Podgorica

 

Filmski reditelj

 

3

 

Nada Bukilić

 

Podgorica

 

Dramski pisac

 

4

 

Krsto Pavićević

 

Podgorica

 

Dr matematike

 

5

 

Jovan Mirković

 

Podgorica

Univerzitetski profesor – PMF
 

6

 

Nebojša Nikčević

 

Podgorica

Šahovski velemajstor
 

7

 

Stevo Vučinić

 

Podgorica

 

Dipl.pravnik

 

8

 

Danilo Lakić

 

Podgorica

 

Dipl.ekonomista

 

9

 

Milena Bešić

 

Podgorica

 

Ekonomista

 

10

 

Slađana Kavarić

 

Podgorica

 

Dipl. politikolog

 

11

 

Vuk Mašanović

 

Podgorica

 

Student Pravnog fakulteta

 

12

 

Miloš Radonjić

 

Podgorica

 

Dipl. politikolog

 

13

 

Milutin Radonjić

 

Cetinje

 

Dipl. biolog

 

14

 

Dejan Đurović

 

Podgorica

 

Dipl.pravnik