Saopštenje za javnost 23.07.2012.

Crna Gora je zahvaljujući ekonomskoj politici vladajuće koalicije postala  društvo poražavajuće socijalne nejednakosti. Iako su na vlasti partije koje se deklarišu kao ljevičarske, oko 70% domaćinstava imaju primanja manja od cijene potrošačke korpe. Istovremeno, nastajuća srednja klasa je malobrojna, nestabilna

Više...