Requiem za jednu ljevicu

Možda nije slučajno dio ljevice dobio ime upravo po otoku: “Korčula”; sudjelovati “na Korčuli”, pridružiti joj se, napustiti je, podržati, zabraniti. Tako se skraćivao naziv “Korčulanske ljetne škole”. Bila je otokom slobodnog mišljenja. Oličavala je našu ljevicu. Trajala je desetak

Više...

Nesveto svetosavlje

Ako je istorija – kako je pisao Pavle Evdokimov – proces uništavanja suvišnog i učvršćivanja stvarnog, novija srpska istorija se može sagledati kao neprestano uništavanje stvarnog i apsolutizacija suvišnog, beznačajnog, izmišljenog, prividnog i priviđenog, Danas, poduboko u XXI veku, Srbija

Više...

Prava PRVA

Autor: Dragan Koprivica Ovo je jedno malo podsjećanje na Prvu proletersku brigadu i, još više, na jednog čovjeka – Konstantina Koču Popovića, revolucionara, ratnog komandanta, anarhičnog filozofa, nadrealsitu, čovjeka od ukusa…Podsjećanje malo neobično u ovom vremenu trenzicije ekonomije, politike i

Više...