Politički klub Pravedna Crna Gora raspisuje NAGRADNI KONKURS

 • Konkurs ima za cilj da afirmiše politički i društveni angažman muzičkih grupa i solista u svrhu podsticanja kritičkog, buntovnog i kreativnog angažovanja muzičkih stvaralaca u Crnoj Gori;
 • Učesnici na konkursu potrebno je da dostave demo-snimak ili po mogućnosti finalni snimak (CD/USB) muzičke numere koja je na kritički, inventivan i eksplicitan način posvećena crnogorskim političkim i društvenim prilikama; 
 • Numera nije ograničena muzičkim pravcem, ali će se pored kvaliteta melodije naročito vrednovati kvalitet i politička angažovanost teksta pjesme; 
 • Muzička numera mora biti originalna i ne smije biti prethodno javno publikovana, pri čemu ne smije biti kraća od 3 minuta;  
 • PRAVEDNA će novčano nagraditi jednu muzičku numeru u iznosu od 500 € i istovremeno će obezbijediti prikladno snimanje promotivnog video-spota za nagrađeno autorsko djelo;  
 • Dobitnik nagrađenog autorskog djela bezuslovno i bez dodatne naknade prihvatiće da muzička numera bude u promotivne svrhe javno publikovana na web-site i facebook stranici PRAVEDNE, preko društvenih mreža, medija i drugih sredstava masovne komunikacije;
 • Muzičke numere koje ne budu nagrađene, uz saglasnost njihovih autora, takođe mogu biti javno publikovane;
 • Na konkurs se mogu prijaviti muzički stvaraoci (bendovi i pojedinci) sa prebivalištem u Crnoj Gori;
 • Konkurs je otvoren od 05. maja do 30. juna 2014. godine;
 • Autori dostavljaju radove pod imenom i prezimenom ili pseudonimom uz prateći kontakt telefon;
 • Rezultati konkursa biće javno objavljeni najkasnije do 10. jula 2014. godine, dok će nagrađena muzička numera biti javno publikovana nakon snimanja video spota i to najkasnije do 31. jula 2014. godine;  
 • Učesnici konkursa svoje demo ili finalne snimke treba da predaju u kancelariji PRAVEDNE u Podgorici, Hercegovačka 13b/II sprat. Za sva dodatna objašnjenja može se pozvati telefonski broj 020.513-536. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *