Politički klub Pravedna Crna Gora RASPISUJE NAGRADNI KONKURS

 • Konkurs ima za cilj da podstakne kritičku, argumentovanu i inventivnu političku misao i javno angažovanje mladih generacija;
 • Tema konkursa je savremeno crnogorsko političko društvo (stranke, vlada i političke ustanove, demokratski i izborni proces, politička javnost, odnos politike i ekonomije, odnos politike i morala, odnos politike i identiteta, pitanje  političke odgovornosti i sl.);
 • Autorski radovi se prilažu iz slijedećih kreativnih oblasti: (1) Politički strip; (2)  Tri komentara na temu – politika, ekonomija, identitet, (3) Politička fotografija; (4) Politički grafit, (5) Politička karikatura.
 • Autorski radovi su ograničeni slijedećim pravilima: (1) Politički strip treba da bude u formi od tri do šest kadrova (grafičkih slika) sa ili bez teksta; (2) Komentar ne duži od 5000 karaktera (with spaces); (3) Politička fotografija slobodnog formata; (4) Politički grafit ne duži od pet riječi; (5) Politička karikatura slobodnog formata. 
 • PRAVEDNA će novčano nagraditi po jedan autorski rad iz svake kategorije u slijedećim iznosima:

(1) Politički strip – 250€; (2) Svaki od tri komentra po 100€; (3) Politička fotografija – 150 €; (4) Politički grafit – 150€, (5) Politička karikatura – 150€.

 • Nagrađeni autorski radovi biće javno publikovani na web-site i facebook stranici PRAVEDNE, preko društvenih mreža, medija i drugih sredstava masovne komunikacije;
 • Radovi koji ne budu nagrađeni, uz saglasnost autora, takođe mogu biti javno publikovani.
 • Na konkurs se mogu prijaviti fizička lica koja nijesu starija od 30 godina;
 • Konkurs je otvoren od 25. januara do 01. marta 2014. godine;
 • Autori dostavljaju originalne radove koji nijesu javno objavljivani;
 • Autori dostavljaju radove pod imenom i prezimenom ili pseudonimom uz prateći kontakt telefon;
 • Rezultati konkursa biće javno objavljeni najkasnije do 10. marta 2014. godine;
 • Učesnici konkursa radove mogu poslati na mail-adresu:  pravedna@pravedna.me ili ih mogu predati u kancelariju PRAVEDNE u Podgorici, Hercegovačka 13b/II sprat. Za sva objašnjenja može se pozvati telefonski broj 020.513-536. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *