Saopštenja za javnost

Pravedna Crna Gora

Crnogorskoj ekonomiji prijeti vrijeme nespokoja u kojem će se dugoročno plaćati ceh domaćem partijsko-familijarnom kapitalizmu.  Ne nazire se pravedan i jasan državni program koji bi makar dugoročno budio nadu u privredni i društveni oporavak.

Đukanovićeva vlada samo propagandnom retorikom pokušava da nadomjesti ekonomsku politiku koja se odvija po modelu – pola koraka naprijed, tri koraka nazad. Javni dug je nekontrolisan i sa promašenim autoputem preći će 83% društvenog proizvoda, nezaposlenost je već preko 20% od čega je oko 10.000 bezperspektivnih visokoškolaca, opšta nelikvidnost svakodnevno ugrožava i ubija kompanije, evropski fondovi i nekoliko krupnih investicija se koriste za opstanak DPSa i poslovne interese vladajućih krugova, dok je politika društvene nejednakosti preko dvije trećine građana učinila dugoročno siromašnim ili prezaduženim. Da stvari budu još gore, Crna Gora sve više gubi bitku sa konkurentnim državama u pogledu stvaranja stimulativnog poslovnog okruženja. Tope se naše poreske prednosti, ogroman i parazitski javni sektor guta realnu ekonomiju, državna i lokalna uprava se vježbaju u  obesmišljavanju privatne inicijative, dok poslovnu regulativu kreira nesposobna birokratija. Ilustracije radi, najnoviji nacrt zakona o strancima, osim niza spornih odredbi, sadrži i rješenje kojim MUP kao predlagač oživljava »sovjetsku ekonomsku misao«.

Naime, ovim zakonom predviđeno je da crnogorska kompanija koja zapošljava stranca na mjestu direktora obavezno mora da zaposli i najmanje dva crnogorska državljanina. Zaboravimo li na trenutak da je riječ o diskriminatorskoj i neustavnoj odredbi kojom se krši sloboda preduzetništva i samostalnost privrednih društava, prosto je nevjerovatno u kojoj mjeri se  crnogorska vlada sve više trudi da, pored jedva živog domaćeg malog i srednjeg biznisa, rastjera i firme koje su u vlasništvu malih stranih investitora. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *