Saopštenje za javnost 02.02.2015.

Pravedna Crna Gora

Crnogorska politička klasa predstavlja ključnu prepreku za reformu države i preobražaj društva. Vladajući političari su ne samo potrošena politička priča, već i primjer providnih i neodgovornih manipulatora, materijalne nezasitosti i koruptivnog vlastoljublja. Istovremeno, problem sa većinom opozicionih političara je, pored toga što su opozicionari po zanimanju, što ostavljaju nepopravljiv dojam snižene političke inteligencije zaogrnute propalim tuđim politikama i odbojnim ličnim ponašanjima.  

 

Zato je osnovni zadatak reformatorske politike u Crnoj Gori da se demontira aktuelna politička klasa, rasturi partitokratski politički sistem, odbaci stranačka i nacionalistička kadrovska logika. Državni parlament i lokalne skupštine treba za trećinu redukovati, vladu treba prepoloviti, lijene i mahom nesposobne javne funkcionere koji broje 8% korisnika budžeta svesti na održivu mjeru, dok javnu upravu treba temeljito pretresti i racionalizovati i dio njihovih ovlašćenja prenijeti civilnom društvu.   

 

Konačno, šira javnost mora shvatiti da nema ekonomskih, socijalnih  i pravnih reformi dok se prethodno ne sprovede dubinska rekonstrukcija političkog sistema. Potrebni su nam hrabri, pošteni i požrtvovani političari umjesto aktuelne političke klase ogrezle u nesmjenjivosti, pohlepi, privilegijama i  diletantizmu.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *