Strategija održivosti, političkog mišljenja i djelovanja Kluba

Period: Oktobar 2014. – Oktobar 2015.

JUN 2014.

I Politička misija i djelovanje Kluba

„Pravedna Crna Gora” je jedini politički klub u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Klub), odnosno jedino neformalno entuzijastičko političko udruženje građana Crne Gore koje za cilj ima da okuplja slobodne, nesebične i društveno požrtvovane pojedince koji su spremni da javno promovišu i zastupaju političke ideje i  vrijednosti  sadržane u Deklaraciji Kluba od 21. maja 2012. godine.

Klub je formiran sa namjerom da dugoročno, argumentovano i bez demagogije djeluje na crnogorskoj političkoj i javnoj sceni, pri čemu je njegov primarni smisao vezan za potrebu kritičkog javnog promišljanja crnogorske stvarnosti i ponudu alternativnih  sistemskih odgovora, rješenja i politika. Zato je misija Kluba prevashodno povezana sa sticanjem javnog legitimiteta na osnovu validnosti razmišljanja o ključnim političkim i društvenim pitanjima, uključujući i potrebu podizanja političke svjesti o najznačajnijim političkim i širim društvenim temama. Potreba da se afirmiše slobodan i politički aktivan građanin sa javnim stavom je u fokusu programskih ambicija i svakodnevnog djelovanja Kluba.

S druge strane, Klub je načelno zainteresovan i za praktičnu politiku, što uključuje i potencijalni izborni angažman u formi građanske liste (grupe slobodnih-nestranačkih građana), ali ovaj programski aspekt je ipak sekundaran jer iziskuje organizaciono-finansijska sredstva i prateće resurse koja u ovoj fazi razvoja i materijalnih potencijala Kluba još uvijek ne postoje.  

          Slijedeći svoju još uvijek aktuelnu Deklaraciju iz 2012. godine a imajući u vidu dvogodišnje javno i izborno iskustvo, kao i karakter crnogorske političke scene i potrebu da se u Crnoj Gori sprovode duboke sistemske reforme Klub će svoju misiju nastaviti u duhu slijedećih vrijednosti, ciljeva i političkih zalaganja:  

 • Privrženost javnoj afirmaciji državotvornih, građanskih i identitetskih ideja iz konstitutivne Deklaracije Kluba;
 • Izrada i promocija posebnog reformskog-futurističkog dokumenta kojim će se Klub javno legitimizovati kao grupa građana koja će ponuditi odgovarajuća dugoročna sistemska mišljenja i rješenja (naša vizija/naša ideologija usmjerena prema razvoju, održivosti i realnim perspektivama Crne Gore);   
 • Slijeđenje javne i političke retorike bazirane na argumentima, otvorenoj kritici i političkoj misli koja nudi alternativna rješenja;
 • Kritika partitokratskog poretka i stalno zalaganje za temeljite društvene i političke reforme što uključuje i javno apostrofiranje nužnosti treće političko-programske ponude nasuprot okoštalim interesima i stavovima vlasti i opozicije (širenje svijesti o značaju građanske demokratije i potrebi slobodnog izbornog zakonodavstva);
 • Pružanje javne podrške svim drugim dobrim političkim i društvenim rješenjima bez obzira na njihove izvore i predlagače;
 • Javna afirmacija politike kao djelatnosti koja je nerazdvojiva od moralnih vrijednosti i ideje pravednog i odgovornog društva;
 • Rezervisan i kritički odnos prema parlamentarnim političkim partijama zasnovan na našoj tezi o deformisanoj, sebičnoj, feudaliziranoj  i koruptivnoj  političkoj klasi;
 • Nastavak promovisanja našeg stava o istrošenoj i neodgovornoj političkoj klasi koja je domaću politiku na duže staze svela na izbor između manje ili više loših rješenja; 
 • Kritički odnos prema DPSu i njegovoj monopolističkoj, korumpiranoj i nesmjenjivoj politici oslonjenoj na  nepromjenljive lidere i satelitske saveznike;
 • Kritika opozicije u dijelu kojim potvrđuju svoju političku i lidersku nekompetentnost i partitokratsku frustriranost, kao i velikodržavne i anticrnogorske opsesije i protivljenje atlantskoj spoljnopolitičkoj orijentaciji;
 • Na unutrašnjem planu – generalna podrška politici kojom se slabi i razvlašćuje monopol DPSa i formira preraspodjela političkih snaga (model manje lošeg rješenja i podrška opoziciji u zavisnosti od tekućih okolnosti, karaktera izbora i njene spremnosti da slijedi reformatorsku sistemsku politiku) u cilju objektivnog podsticanja građanske demokratije, vladavine zakona, ekonomske održivosti i društvene jednakosti kao i afirmisanja ideje pravedne države i etičkog političkog društva); 
 • Na spoljnopolitičkom planu – generalna podrška politici kojom se što efikasnije i produktivnije intenzivira učlanjenje u EU i NATO.

II OSVRT NA DOSADAŠNJI UČINAK KLUBA

1) Političke i društvene okolnosti u trenutku osnivanja Kluba

Od osnivanja Kluba proteklo je dvije godine, pri čemu je Klub formiran šest godina nakon nezavisnosti i u nimalo podsticajnim društvenim i političkim okolnostima. Vladajući model partitokratizovane i sužene demokratije, korumpirani i diskriminatorski politički sistem  i neslobodno političko društvo doveli su do toga da je većina građana  svedena na nivo pasivnih posmatrača, političkih podanika, poslušnih stranačkih pristalica i često prepadnutih birača. Posljednjih godina je u Crnoj Gori prisutan bijeg građana od politike i rašireno nepovjerenje u sebičnu i korumpiranu političku klasu koja je proizvela neslobodno i dekadentno političko društvo (ma koliko to bilo paradoksalno u kontekstu velikog izbornog odziva birača). Crnogorska demokratija je zbog višedecenijske nesmjenjivosti vlasti u velikoj mjeri obesmišljena i svedena na – nadmoćnu konvertitsku većinu koja je prisvojila državu pritom manipulišući  legitimacijom obnovitelja istorijske državnosti i realno nekredibilnu opoziciju koja svojom prevaziđenom, frustrirajućom i nezrelom politikom suštinski pomaže uspostavljeni jednopartizam. Pritom, crnogorsko biračko tijelo je manje-više konzervirano i podijeljeno između starih i novih stranaka, zbog čega je bilo kakav izborni angažman novih političkih ili društvenih grupa,  bez krupnije finansijske i medijske podrške kao i snažnije organizacije, realno osuđen na neuspjeh. Zato je važno da se ova činjenica ima u vidu prilikom odlučivanja o učešću na bilo kojim budućim izborima. Pritom, dodatni problem leži u tome što je crnogorski izborni sistem u međuvremenu degenerisan, sačinjen po mjeri parlamentarne političke klase i u dijelu registracije političkih kandidata očigledno neustavan i diskriminatorski. Zato je ovakav izborni sistem od strane našeg Kluba bio i najsnažnije javno kritikovan, što je uključilo i podnošenje još uvijek neriješene inicijative Ustavnom sudu CG radi ocjene ustavnosti izbornog zakonodavstva. U svakom slučaju, nema dileme da je osnivanje našeg  Kluba proizvod rijetke slobodne i autentične volje grupe građana (bez značajnijih materijalnih resursa) u letargičnim, politički deprimirajućim i partitokratizovanim okolnostima, što predstavlja ne samo društveni izuzetak već dodatno potvrđuje u kojoj mjeri je nužno strpljivo i snažno istrajavanje na javnoj afirmaciji trasirane političke i društvene misije Kluba.      

2) Uslovi za rad, uočeni nedostaci i ostvareni rezultati Kluba

Klub je odmah po osnivanju stvorio elementarne materijalno-prostorne i tehničke uslove za rad i djelovanje. Dugoročno je zakupljena  i opremljena kancelarija u užem centru Podgorice, obezbijeđen stalni angažman jedne osobe (poslovna sekretarica Kluba) i stvoreni su osnovni uslovi za interni rad, okupljanje članova Kluba i djelovanje organa Kluba. Odmah po osnivanju urađen je i cijelo vrijeme redovno ažuriran web-site Kluba i  Facebook profil i stranica Kluba (Napomena: Klub trenutno ima oko 500 prijatelja na Facebook stranici i svakodnevno naša stranica ima blizu 200 posjeta). Može se konstatovati da je ovaj nivo prostorne, tehničke i komunikacione infrastrukture pristojan za aktuelnu fazu u razvoju Kluba. Međutim, Klub u proteklom periodu nije imao dovoljno sredstava za značajniji programski angažman, pa su se sredstva racionalizovala i prilagođavala prioritetnim zadacima. Pritom, treba imati u vidu činjenicu da Klub entuzijastički djeluje, odnosno da okuplja građane koji bez naknade i besplatno obavljaju dogovorene interne i javne aktivnosti i u tom pogledu je naš Klub vjerovatno raritet na crnogorskoj političkoj   sceni. Klub je u proteklom periodu finansijski opstao isključivo zahvaljujući donacijama njegovih članova, uplaćenoj članarini i donacijama preduzetnika (mali i srednji biznis). Obezbijeđena sredstva su bila nedovoljna za krupniju političku i društvenu aktivnost (posebno izbornu), ali su omogućila da Klub opstane i ipak periodično javno djeluje i u konačnom postane prepoznatljiv subjekt na crnogorskoj političkoj sceni. Velika prednost za djelovanje našeg Kluba leži u činjenici da cu crnogorski mediji bili i ostali zainteresovani za naše aktivnosti što je ipak omogućilo permanentu  prisutnost Kluba u javnosti. Pored ograničavajućih materijalnih sredstava što je moralo uticati na limitiranost aktivnosti Kluba, dodatni ograničavajući faktor je bio i nedovoljan interni i javni angažman članova Kluba. Naime, Klub je u pogledu unutrašnje organizacije podijeljen na Savjet[1] i Izvršni odbor[2] koji trenutno zajedno imaju 51 člana, koji su dobar spoj političkog iskustva i darovite maldosti, kao i respektabilnih profesija i stručnih kvalifikacija. Pored članova stalnih organa, Klub je tokom svog dvogodišnjeg rada evidentirao i još oko 60 povremenih ili aktivnih simpatizera i pristalica. Za političko udruženje našeg tipa, koje u svom fokusu poput partija nema izborne pretenzije i uobičajenu postizbornu kombinatoriku, i koje je utemeljeno na entuzijazmu i ličnom požrtvovanju članova, ovaj broj bi bio sasvim solidan kada bi se poklapao sa nivoom pojedinačne angažovanosti članova Kluba. Međutim, u proteklom periodu najveći dio aktivnosti su nosili predsjednik IO i većina članova Izvršnog odbora, kopredsjednici Kluba i manji dio članova Savjeta, tako da se od ukupnog broja članova aktivni dio Kluba u zavisnosti od konkretnih projekata i obaveza kretao u rasponu od 25-70%. Ovo su podaci koje treba imati u vidu prilikom buduće reorganizacije i reforme Kluba.

S druge strane, ilustrativan podatak je da Klub, i pored ograničenih uslova i nedovoljnog nivoa aktivnosti, po dostupnim istraživanjim javnog mnjenja (CEDEM/FACT) koji tretiraju izbornu podršku političkim subjektima (iako je naš Klub primarno vanizborni politički entitet), u posljednje dvije godine ima gotovo stabilnu podršku građana u rasponu od 1,5% – 2% i to na nacionalnom nivou, što je analogno broju od 5-7000 birača. Ovaj podatak, iako nije relevantan za temeljnu misiju i aktivnosti Kluba koje zasigurno nailaze na znatno veću pozornost i razumijevanje javnosti (tekuća medijska reagovanja i nastupi, širenje alternativnih političkih i društvenih ideja i podizanje građanske i državotvorne političke svijesti itd.), ipak svjedoči o određenim startnim potencijalima u sferi praktične (izborne) politike.     

U međuvremenu, naš Klub je, suprotno ograničavajućim faktorima vezanim za izbore (bez relevantnog izbornog budžeta i bez izborne infrastrukture), ipak učestvovao u dva izborna procesa – a) nominacija za predsjedničku kandidaturu (Rade Bojović); b) lokalni izbori na Cetinju (građanska lista – Pravedna Crna Gora – Pravda za prijestonicu). U oba slučaja, suštinski motiv je bio vezan za potrebu promocije ideja, vrijednosti i reformskih poruka Kluba i potrebu da Klub pokaže spremnost da, pored svoje temeljne misije u krajnje nezavidnim uslovima (naročito tokom nominacije za predsjedničku kandidaturu), pokaže i spremnost da neravnopravno učestvuje u izbornim utakmicama i da bez obzira na prisutni optimizam ne bježi od rizika izbornog neuspjeha (Napomena: tokom predsjedničke nominacije prikupljeno je 2025 potpisa (27% od potrebnog broja), dok je na Cetinjskim izborima osvojeno 165 glasova ili 1,65% pri čemu je kvalifikaciona granica iznosila 3%).

Imajući u vidu stečeno izborno iskustvo, sada se može  konstatovati da je proizvod izbornog angažmana bio dvostruk – s jedne strane, cijena je bila izborni neuspjeh, dok je s druge strane, Pravedna ipak uspjela da se u političkoj javnosti prepozna kao (iako mala građansko-politička grupa),  principijelna, nekalkulantska, autonomna i kritički raspoložena grupa građana sa jasnim otklonom od dominirajućih partija i neprihvatljive političke prakse. Konačno, u društvenim okolnostima koje karakterišu nesmjenjiva vlast, poludemokratski ambijent, strančarenje, podanička i parohijalna kultura i bojazan od politike i kritičkog političkog mišljenja, naš Klub je bez  značajnijih organizacionih i finansijskih kapaciteta i sa evidentnim unutrašnjim slabostima očigledno učinio to što je realno bilo jedino moguće.

Istovremeno, zahvaljujući dobrim odnosima sa privatnim medijima (primjera radi, na najuticajnijim informativnim portalima medijski nastupi i akcije našeg Kluba u zavisnosti od teme i interesovanja redovno posjeti između 1500-12.000 čitalaca), medijska, politička pa i šira javnost je ipak u velikoj mjeri upoznata sa djelovanjem Kluba kao jedine nestranački angažovane grupe građana u crnogorskoj politici.

Pritom, Klub se tokom svih izbornih (podijeljeno je 30.000 programskih pamfleta, 5000 plakata, urađeno više rtv spotova,  više od 5000 primjeraka raznog promo-materijala, realizovano desetak primijećenih medijskih i javnih nastupa) i neizbornih-javnih aktivnosti (realizovano je preko 65 saopštenja, komentara, intervjua i kolumni, 8 press-konferencija, dok je istovremeno za javnu promociju pripremljeno više od stotinu stranica teksta ekspertskih i političkih dokumenata, izveden je jedan politički performans povodom Dana nezavisnosti,  uspješno je sproveden originalni nagradni konkurs koji je za cilj imao političku animaciju mlađe populacije, dok je u toku prvi nagradni konkurs u CG za politički angažovanu rock pjesmu), potrudio se da u granicama mogućeg izgradi svoj širi javni kredibilitet. Sve u svemui, Klub je u prosjeku svakih 15-20 dana imao neku unutrašnju ili javnu aktivnost. Takođe, u protekle dvije godine Izvršni odbor je održao 36 sjednica, dok je Savjet sazivan tri puta. 


[1]

Rb. SAVJET KLUBA Prebivalište Zanimanje
  1   Ilija Vujošević Kopredsjednik   Podgorica Univerzitetski profesor ETF emeritus
  2   Branko Lukovac Kopredsjednik   Podgorica Ambasador u penziji
  3   Zoran Mišurović   Podgorica   Dipl. inžinjer
  5     Drago Rašović   Podgorica   Dipl. pravnik
  6   Šerbo Rastoder   Bar Univerzitetski profesor – Akademik
  7   Senad Gačević   Podgorica Univerzitetski profesor muzike
  8   Veselin Ivanović   Podgorica Univerzitetski profesor – ETF
  9   Mihailo Radojičić   Podgorica Dipl.filolog – Novinar
  10   Iva Vukotić   Podgorica   Dipl.inžinjer
  11   Alenka Mugoša   Podgorica   Mr matematike
  12   Dubravka Barović Džankić   Podgorica   Ljekar-internista
  13   Milutin Radonjić   Cetinje   Dipl.biolog
  14   Boris Marinović   Podgorica   Advokat
  15   Čedomir Kapisoda   Cetinje   Preduzetnik
  16   Sreten Asanović   Podgorica Akademik Književnik
  17   Ljubo Jovović   Podgorica   Elektronicar
  18   Milenko Rajković   Podgorica   Dipl. inženjer
  19   Ivan Mališić   Podgorica   Dipl.ekonomista  
  20   Savić Jovanović   Podgorica   Novinar
  21   Nikola Vukanović   Podgorica   Mr Istorije
  22   Veselin Filipović   Podgorica   Dipl.inženjer
  23   Milutin Rašović   Podgorica   Dipl.inženjer
  24   Darko Perović   Budva   Dipl.pravnik
  25   Gojko Kastratović   Podgorica   Filmski reditelj
  26   Sreten Gvozdenović   Budva   Preduzetnik
  27   Marko Vučinić   Podgorica   Student – PF
  28   Srđa Pavićević   Podgorica   Dipl. ekonomista
  29     Ivana Grdinić   Podgorica   Profesorica engleskog jezika 
  30   Jelena Milić   Podgorica   Dipl. ekonomista
  31     Dragan Žarković   Podgorica   Građevinski inžinjer
  32   Danilo Đurović   Kotor   Univerzitetski profesor – iur.
  32     Dragan Perović   Podgorica   Pravnik  
  33     Miško Jovović   Danilovgrad   Elektrotehničar
  34   Slađana Kavarić   Podgorica     Studentkinja – FPN
  35     Marina Vujović   Podgorica   Prof. Italijanskog jezika
  Dijaspora    
  36   Dušan Petranović   USA Kalifornija   Doktor tehničkih nauka
  37   Branko Rašović Srbija Beograd   Zaslužni sportista
  38   Nenad Stevović   Srbija Lovćenac     Dipl.ekonomista
  39     Savić Rašović   USA Boston   Dipl.inženjer
I Izvršni odbor Prebivalište Zanimanje
  1   Rade Bojović Predsjednik   Podgorica   Dipl.pravnik
  2   Branko Baletić   Podgorica   Filmski reditelj
  3   Nada Bukilić   Podgorica   Dramaturg
  4   Krsto Pavićević   Podgorica   Dr matematike
  5   Jovan Mirković   Podgorica Univerzitetski profesor – PMF
  6   Nebojša Nikčević   Podgorica Šahovski velemajstor/filolog
  7   Stevo Vučinić   Podgorica   Dipl.pravnik
  8   Danilo Lakić   Podgorica   Dipl.ekonomista
  9   Miloš Radonjić   Podgorica   Dipl.politikolog
  10     Milena Bešić   Podgorica   Ekonomista
  11     Tijana Lopičić   Podgorica   Studentkinja Ekonomskog fakulteta
  12     Vuk Mašanović   Podgorica   Student Pravnog fakulteta

III PROGRAMSKE AKTIVNOSTI  KLUBA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *